Samlet salg av nye boliger i 2020 var 3 % lavere enn i 2019, hvor eneboliger var opp 5 %, småhus ned 8 % og leiligheter ned 5 %. Når det gjelder igangsetting av nye boliger i 2020 var det 5 % lavere enn i 2019. Fordelingen var her eneboliger og småhus var begge ned 7 % og leiligheter ned 4 %.

Fritidsboliger Når det gjelder fritidsboliger derimot, økte salget av nye fritidsboliger i 2020 med 37 % i forhold til 2019, selv om samlet igangsetting av nye fritidsboliger i 2020 var ned 2 % sammenliknet med 2019. - Historisk sett er samlet salg i 2020 det nest dårligste siden 2010. Det samme er også igangsettingen. Dermed ender boligaktivitetene i 2020 på samme nivå som da vi var i kjølvannet av finanskrisen i 2010. Derimot er salget av nye fritidsboliger på et rekordhøyt nivå. Dette må tilskrives de spesielle omstendighetene under koronapandemien, sier Per Jæger. Utviklingen av koronapandemien vil være avgjørende for utsiktene for boligbyggingen i 2021. Hvis innskjerpede karantenekrav må opprettholdes over tid, vil dette bremse byggeaktivitetene for nye boliger og fritidsboliger. - Vi er bekymret for den sterke prisveksten som nå er meldt for Oslo. Vedvarende lav boligforsyning vil skape boligunderskudd og prispress, og utelukke flere fra å eie sin egen bolig i byene, sier Jæger. - I Distrikts-Norge er det fortsatt vanskelig for unge å etablere seg med ny bolig. Boliglånsforskriften er tilpasset boligprisveksten i Oslo, men eksporterer nå finansieringsproblemer til unge familier i Distrikts-Norge. Det er på høy tid med tiltak som kan gjøre det attraktivt å etablere seg utenom bysentra, og bidra til å opprettholde spredt bosetting i tråd med demografiutfordringene som Norman-utvalget peker på.