- Det er likevel viktig for BNL at byggeplassene får forbli åpne. Våre bedrifter vil bidra med godt smittevernsarbeid, og våre erfaringer fra tidligere faser i pandemien viste at det ble etablert gode risikovurderinger og smittetiltak på byggeplassene, selv om bedriftene kan være sårbare for sykefravær, sier administrerende direktør i BNL, Nina Solli.

BNL setter pris på at tiltakene som ble innført er nasjonale framfor regionale. Det er viktig at kommunegrensene ikke blir vanskelig å passere for arbeidere som skal på jobb.

- Stengte grenser hindrer nødvendig mobilitet og kan sette mange arbeidsplasser i fare, uten at det har påviselig smitteeffekt, sier Solli.

- BNL registrerer, i likhet med andre bransjer, at koronarelatert sykefravær og karantenekrav kan skape problemer for bedriftene. Det koster bedriftene dyrt, og BNL vil oppfordre myndighetene til å redusere arbeidsgiverperioden for sykelønn fra fem til tre dager, sier Nina Solli.

Sist, men ikke minst, må regjeringen snarest mulig åpne for at alle som kan utføre vaksinasjon får gjøre det, mener BNL.

- Vi er glade for at en nå har åpnet for at apotekene og Bedriftshelsetjenesten blir inkludert i vaksinasjonsarbeidet, men her må en også ta i bruk andre bidragsytere som kan øke vaksinetempoet. I Oslo og i Rogaland har en hatt gode erfaringer med vaksinebusser på bl.a. byggeplasser, og denne måten å nå folk på bør utvikles og utvides. Arbeidsgiverne i bygge- og anleggsnæringen er positive til å tilrettelegge for vaksinasjon på arbeidsplassen.

- Næringen er interesserte i å samarbeide med myndighetene om vaksinering og smittevern, men det blir forventet at de ekstrakostnadene som kommer i forbindelse med slike tiltak blir kompensert for gjennom en kompensasjonsordning, sier BNL-sjef Nina Solli.