Her vil jeg kort vise hvordan entreprenøren med enkle midler kan redusere muligheten for forbruker å protestere på tilleggene når betaling skal skje.

1. Selve avtaleforholdet

Dersom entreprenøren skal gi et pristilbud eller et bindende prisoverslag overfor forbrukeren, bør alltid følgende være med i tilbudet:
• Beskrivelse hva som inngår i tilbudet eventuelt prisoverslaget
• Tilbudet må ha en akseptfrist
• Det forutsettes uhindret tilkomst og rasjonell drift innenfor normal arbeidstid
• Det tas forbehold om uventede forhold som ikke burde vært oppdaget i forkant
• Er det utearbeider bør det også tas værforbehold
• Arbeidet kan faktureres fortløpende iht. fremdrift
• Oppstart etter nærmere avtale

Dersom tilbudet/prisoverslaget blir akseptert muntlig bør aksepten bekreftes med en enkel e-post hvor man takker for aksepten og man kommer nærmere tilbake til oppstart og andre detaljer.

Gjelder oppdraget ny bolig er det ikke forbrukerentreprise med mindre entreprenøren er engasjert direkte av forbrukeren. Er entreprenøren engasjert av byggmesteren eller utbygger bør entreprenøren benytte ordinære NS-kontrakter overfor utbygger/hovedentreprenør.

Har entreprenøren direkteavtale med forbrukeren på ny bolig, er rutinene for tillegg og endringer de samme som for arbeid på eldre bolig.

2. Endringer og tillegg

Etter håndverkertjenesteloven skal alle endringer avtales eller varsles skriftlig. Unntaket er der hvor forbrukeren åpenbart visste at han har bestilt et tillegg.

Det vil ikke være gitt at forbrukeren skjønte at en endring også medførte krav om tilleggsbetaling – eller at han ville skjønne det – og at forbrukeren derfor ikke kan kreves for et tillegg som ikke formelt var varslet. I slike situasjoner med bevistvil vil det normalt gå ut over den profesjonelle part – entreprenøren.

For å unngå at forbrukeren skal kunne påstå at han ikke hadde bestilt noen tilleggsarbeider eller at han ikke forstod at en endring medførte tillegg, bør entreprenøren alltid sende over en oppdatert endringsliste for hver endring.

Entreprenøren kan legge alle løpende endringer inn i en endringsliste f.eks. i Excel som fortløpende oppdateres og sendes over til forbrukeren som e-post.

En slik endringsliste kan f.eks. se slik ut:


Denne listen finnes ferdig i Excel og kan uten kostnad lastes ned på www.entrepriserettsadvokater.no/skjemaer-sjekklister.
 
Fordelen er da at entreprenøren har mulighet til å stanse arbeidene dersom forbrukeren ikke vil betale eller ikke vil betale full pris for en endring eller et tillegg. Venter entreprenøren til sluttoppgjøret har entreprenøren ikke noen forhandlingssituasjon lengre.