– En god og viktig begivenhet for oss. Sammen blir vi et tungt kompetansesenter på rørtjenester som vil ta en sterk posisjon på hele Vestlandet, sier avdelingsdirektør Kenneth Birkeland i Norva 24 Birkeland.

Ansatte og de nærmeste ble orientert om sammenslåingen i juli. Birkeland er storfornøyd med å få fagfolkene i Bergen Rørinspeksjon med på laget.
– BRI er et godt selskap, med fantastisk hyggelige og flinke fagfolk. Nå skal vi legge til rette for en god og sømløs integrering, sier Birkeland.

Norva24 Birkeland har vokst kraftig de siste årene og er markedsledende innen et bredt spekter slam-, suge-, spyle- og rengjørings- og industritjenester, samt rørinspeksjon og håndtering og gjenvinning av avfall og masser.

Avdelingsdirektør Kenneth Birkeland i Norva 24 Birkeland.
Avdelingsdirektør Kenneth Birkeland i Norva 24 Birkeland.

Satser på rørtjenester

Selskapet har et stort og moderne hovedkontor i Sløvåg i Gulen kommune, med avdelinger i Odda, Stord, Haugesund, Mongstad og på Straume ved Bergen. Innlemmingen av BRI i avdelingen er et viktig skritt i en stor satsing på rørtjenester i Birkeland og Norva 24 Norge.

Lasse Dyngeland er ansatt som fagansvarlig for rørtjenester, og skal styre den voksende aktiviteten innen rørtjenester hos Norva 24 Birkeland.

Han er VVS-rørlegger med teknisk fagskole og 17 års erfaring i rørleggerfaget. De siste ni årene har han drevet eget rørleggerfirma, med prosjekter og servicearbeid på boliger, næringsbygg samt utvendig VA.

– Det blir utrolig spennende å være med på denne satsingen. Norva 24 Birkeland er en stor og sterk aktør. Det er et privilegium å få være med på å dra utviklingen videre, sier Dyngeland.

Avløpssanering er et viktig arbeidsområde innenfor rørtjenester. Her stilles det stadig strengere krav til miljøvennlige løsninger. Den utviklingen står Norva 24 Birkeland avdeling rørinspeksjon enda bedre rustet til å møte med et større og sterkere fagmiljø.

Selskapet leverer rørtjenester til en stadig økende kundemasse, med blant annet private husholdninger, gårdeiere, forsikringsbransjen, offentlige institusjoner, Forsvaret, kommuner, rørleggerbedrifter og andre typer entreprenører blant kundene.

Selskapet har sterke ambisjoner om å vokse. Nå inviterer Norva 24 Birkeland flinke fagfolk til å bli med på et lag med ambisjoner.

– Rekruttering er viktig for oss. Vi skal være best og sterkest, og da trenger vi flere flinke fagfolk. Ta kontakt om du ønsker å være med på A-laget, sier Kenneth Birkeland.

ISO-sertifisert

Norva 24 Birkeland er sertifisert etter ISO 9001 og 14001 sertifisert. Selskapet er markedsledende i Vestland fylke, og leverer inn tjenester til storindustri, maritim sektor, større entreprenørvirksomhet og kommuner i hele regionen. Med avdeling rørtjenester rigger selskapet seg for å betjene kunder i hele landsdelen også med denne typen tjenester.

Bergen Rørinspeksjon holder nå til i midlertidige lokaler. Et nytt felles bygg for avdeling Bergen og avdeling rørtjenester er under prosjektering på Norva 24 Birkelands lokasjon på Straume.

Rent juridisk skjer fusjonen mellom de avdelingene etter nærmere avtale, men allerede nå i sommer er BRI i ferd med å flytte inn hos Birkeland. Utstyr omprofileres, og nytt arbeidstøy er delt ut. Fra høsten skal alt arbeid utføres av nye Norva 24 Birkeland, avdeling rørtjenester.