- Med denne satsingen har kjeden styrket sitt arbeid innen innkjøp, markedsføring og generell veiledning for medlemmene. Dette er et ledd i kjedens strategi om å være et foretrukket valg for rørleggerbedrifter med lokal forankring, sier Bogstrand i en pressemelding.

Etter et vellykket 30-års jubileum i fjor og nå et vellykket årsmøte, er Baderingen klare til å erobre bransjen. Det er allerede rekruttert mange nye medlemmer og flere er på vei inn, opplyser kjeden. 

- Vi flere gode referanser for vårt nye konsept, og ved siden av å tilby gode avtaler med gode priser og bonuser, har vi nå en meget omfattende markedsplan som kommer alle medlemmer til gode. Vi tilbyr «skreddersydd markedsmateriell» for hver enkel medlemsbedrift med søkelys på lokal forankring. Her har 
Baderingen et virkelig vinner-konsept. Det gjelder de små rørleggerbedriftene, samt større prosjektorienterte rørleggerbedrifter, samt de med og uten butikk, påpeker kjedeleder. 

Saken fortsetter under bildet:

Bildet er fra Baderingens årsmøte i forrige uke. 

Baderingen tilbyr avtaler med alle grossister, Ahlsell, Brødrene Dahl og Heidenreich, samt utvalgte leverandører.

- Men vi i Baderingen er veldig bevisst på de forskjellige segmentene. Vi samler oss som kjede og har søkelys på våre utvalgte leverandører. Vi har alltid vært god på direkte leverandører og vært opptatt av kortest mulig vei fra produsent til forbruker. Bærekraft og kortreist distribusjon er viktigere enn noen gang, samt at vi er miljøbevisste og legger også vekt på dagens omfattende krav til dokumentasjon.

Bogstrand forteller videre er kjeden er veldig opptatt av godt samhold, samt å videreføre den gode «familie» følelsen. Vi legger vekt på å forenkle hverdagen for våre medlemmer, slik at de kan drive med det de kan best som salg av varer, tjenester og utøve sine håndverks tjenester.

Saken fortsetter under bildet:

Bildet: Fra Baderingens 30-års jubelium i fjor. Baderingen har i lang tid utviklet et dashboard, en digital nettside som inneholder så å si alt av informasjon og tjenester en rørlegger har behov for, hvor de tilbyr sine medlemmer ett bredt tilbud innen lovpålagte kurs, HMS, Internkontrollforskriften, prosjektering og dokumentasjon, tegneprogram, advokathjelp, medlemsshop samt mye mer.

Bogstrand poengterer at de får gode tilbakemeldinger på medlemsfordelene rørleggerbedriftene får gjennom Baderingen. Han trekker frem gode avtaler, priser og bonus ordninger, gode på medlems oppfølging med lokale tilpasninger, et enkelt, men innholdsrikt konsept, ingen kontingenter, og ellers svært liten risiko.