Hemsedal VVS AS ble etablert i 2000, og leverer både entreprenør- og servicetjenester innenfor fagene vann, varme og energi. Bedriften har en markedsledende posisjon i sitt nærområde, hvor kundene omfatter både byggentreprenører og hytteleverandører. Overtakelsen skjedde formelt 30. april. Driften i det ervervede selskapet vil bli videreført uten endringer i verken navn eller driftsorganisasjon.
Vil styrke Assemblin - Assemblin har i flere år hatt en sterk markedsposisjon i Oslo og regionene sørover, og i 2019 styrket vi tilstedeværelsen på Østlandet ytterligere gjennom kjøp av tre rørbedrifter i Innlandet, sier administrerende direktør Torkil Skancke Hansen i Assemblin AS. - Kjøpet av Hemsedal VVS passer nå svært godt inn i vekststrategien vår, med fokus på god kultur og lønnsom drift. Vi etablerer oss i et marked i vekst og som ikke i like sterk grad følger de sykliske svingningene som i Oslo. Hemsedal VVS har historisk hatt gode resultater og en driftskultur som vi kjenner oss igjen i. Vi forventer at dette kjøpet vil styrke oss med tanke på både menneskelig kapital og økonomisk resultat, sier Hansen. Optimal timing - Daglig leder Håkon Albjerk i Hemsedal VVS tror at kjøpet er optimalt timet, for både hans egen bedrift og for den nye eieren, Assemblin AS. - Med en tung aktør som Assemblin i ryggen, får vi større spillerom og helt andre muligheter til å påta oss prosjekter i stor skala enn vi har kunnet gjøre tidligere.  At Assemblin ønsker å bevare merkenavnet og ivareta den lokale forankringen, passer oss bra. Vi er sikre på at Assemblin blir en positiv og trygg eier, samtidig som vi blir tilført kompetanse og fremtidsmuligheter vi ikke har i dag, sier Albjerk. Regionsjef Leif Stensrud i Assemblin overtar styrelederjobben i bedriften, mens Håkon Albjerk fortsetter som daglig leder.