Det skriver partene i pressemelding mandag. 

Termorens ivrer for å begrense risikoen for høye konsentrasjoner av bakterier, spesielt legionella, i drikkevannsinstallasjoner i alle typer bygg. Det er flere metoder som kan benyttes for dette, men Termorens foretrekker primært teknologien anodisk oksydasjon, som ikke krever noen tilsetting av tungmetaller eller kjemikalier, og som er beskrevet i FHIs veileder for bekjempelse av legionella.
I tillegg har selskapet utviklet en biologisk nedbrytbar rensevæske, som har vist seg å være gunstig i for eksempel lukkede varme- og kjølesystemer.

Armaturjonsson AS, med over 50 år i Norge, og en omsetning på 380 mill. i 2021, skriver i pressemeldingen at de alltid har hatt fokus på å tilby systemer som skal gjør det så enkelt som mulig å unngå oppblomstring av uønskede bakterier i drikkevannet, samt å sørge for så lang levetid og effekt drift som mulig på alle installasjoner av vannbaserte varme- og kjøling i alle typer bygg.

- Betydningen av å sikre optimal drift blir stadig mer viktig. Termorens har vist seg å ha kostnadseffektive løsninger og velprøvd teknologi, som effektivt minimerer risikoen for legionellautbrudd i drikkevannet. Sammen kan vi tilby markedet en bred pakke av optimal vannkvalitet for alle typer bygg, sier Thorn Fredrik Hemsen, daglig leder i Armaturjonsson AS. 

- Kjøpet bidrar til vårt strategiske fokus med å skape et mer bærekraftig samfunn, gjennom å bygge bedre selskaper for fremtidige generasjoner. Gjennom dette kjøpet utvider vi vårt bidrag til FNs holdbarhetsmål om tilgang til rent vann for alle, forteller Kjell Bernt Kalland, ansvarlig for forretningsområdet Water & Heating innen Ernströmgruppen.

- Min kone og jeg har sammen med våre dyktige medarbeidere drevet selskapet til det det er i dag, og vi så nå at det var på tide å finne en partner som deler våre verdier, og har samme interesse for å gjøre vår viktigste næringskilde så trygt som mulig. Vi er glade for å finne det vi søkte i våre nye eiere, og har stor tro på at vi til sammen kommer til å utvikle virksomheten videre, sier deleier og daglig leder Thore Andreassen.