- Vann benyttes til stor grad i alle type industri og infrastruktur som f.eks. vaske- kjøle/varme og rensemiddel. Dette innebærer at vannet blir kontaminert og av den grunn ikke kan slippes tilbake til naturen uten en nøye og omfattende bearbeiding. Armaturjonsson og Novatek er begge aktive selskaper som er opptatt av korrekt behandling av klodens viktigste næringsmiddel, nemlig vann. Av den grunn erverver Armaturjonsson samtlige aksjer i selskapet Novatek AS, som er spesialisert på nettopp vannrensing i all type industri og infrastruktur. Selskapets kompetanse, tjeneste- og produktsortiment, kompletterer Ernströmgruppens forretningsområde Water & Heating, skriver Armatirjonsson i en pressemelding fredag.

Kjøpet kompletterer Ernströmgruppens øvrige virksomheter innen Water & Heating, hvilke omfatter systemer og tjenester innen håndtering av all type vann, samt festemateriell for montering. I Sverige har Ernströmgruppen Water & Heating  selskapene Retherm Kruge AB og Muovitech AB, med sine søsterselskaper i alle Nordiske land i tillegg til Holland, Polen og UK. I Norge finnes selskapet Kruge AS foruten Armaturjonsson AS.

- Vann er og vil alltid være klodens viktgste naturressurs, og det er et svært viktig arbeid å sørge for at vann blir håndtert på den best mulige måten for gjenbruk. Novatek kompletterer Armaturjonsson på dette området, og sammen vil vi kunne bli en enda bedre partner for alle våre samarbeidspartnere innen dette viktige området. Vi er svært glade for at de tre gründerne av Novatek finner oss som en god havn for deres livsverk, sier Thorn Fredrik Hemsen, adm.dir. i Armaturjonsson AS.

Novatek ble etablert av gründerne Dag Nordbye, Per Erik Halkinrud og Håkan Spång i 1989. Selskapet består også i dag av de samme personene, i tillegg til flere som har kommet til. Alle opprinnelige eiere kommer til å fortsette i selskapet.

”Med Ernströmgruppen og Armaturjonsson som nye eiere ser vi lyst på fremtiden. Dette gir oss    muligheter til å øke vår satsning innen vannrensing og  bistå norske virksomheter i det grønne skiftet. Samtidig ser vi mulighet til å skape betydelig vekst i virksomheten”, sier Dag Nordbye, daglig leder i Novatek AS. 

Novatek, som omsetter ca. 30 MNOK, kommer fortsatt til å drives som et eget selskap og alle medarbeidere vil beholde sine arbeidsplasser på Hagan utenfor Oslo.

- Novatek er et veldrevet selskap med høy kompetanse og lang erfaring innen sin bransje. De er videre svært opptatt av det grønne skiftet og er veldig dedikert til at deres kunder og partnere skal bidra til en grønnere fremtid for oss og fremtidige generasjoner. Alt veldig samsvarende med våre egne målsetninger, sier Hemsen.