Anne har også siden 1.juli 2021 vært en del av styret til VVP – fra 1.juli 2023 også som styreleder og kjenner derfor VVP veldig godt – både fra «utsiden og innsiden».

- Vi er veldig glad for at Anne takket ja til rollen som assisterende daglig leder for VVP, og Anne går rett inn i sin nye rolle med den kjennskap og kunnskap hun har – både om VVP og bransjen generelt, sier Terje Røising, daglig leder VVP.

Bjarne Haugland, tidligere daglig leder i VVP og nå på vei inn i pensjonistenes rekker – støtter Terje i hans utsagn. 
- Med Terje og Anne er VVP godt rustet for å utvikle VVP i årene som kommer. Jeg ønsker den nye administrasjonen riktig lykke til og gleder meg til å følge utviklingen fra sidelinjen, sier han.

Bjarne Haugland vil fortsatt være tilknyttet VVP i en begrenset stilling som konsulent og knyttet til prosjektledelse med fokus på spesifikke prosjekter.