Her har han blant annet jobbet med rådgivning innen termiske energisystemer, solenergi og kostnadsanalyser. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen varme- og energiprosesser (Energi og Miljø). Tidligere har han jobbet som entreprenør innen grunnvarme i Geoenergi AS samt høytemperatur energilagring i Energy Nest AS.  I perioden 2018 – 2020 jobbet han som innleid prosjektleder for gjennomføring av utfasing av fossil fyringsolje for Forsvarsbygg. 

- Andreas vil styrke Nordisk Energikontroll sin gjennomføringsevne av prosjekter samt vår prosjekteringskompetanse av termiske energisystemer. sier Olav Feby, daglig leder.