Omsetningen i 2015 var MNOK 12 398 (9 935). Foreløpig resultat før skatt for 2015 var MNOK 1 004 (625), tilsvarende en resultatmargin på 8,1 % (6,3 %).

Omsetning for 4. kvartal var MNOK 3 509 (2 730). Resultat før skatt i 4. kvartal var MNOK 382 (216) tilsvarende en resultatmargin i  kvartalet på 10,9 % (7,9 %).

AF Gruppens ordrereserve var MNOK 11 183 (9 429). Kontantstrøm fra driften ble MNOK 395 (-18) i 4. kvartal og MNOK 1 418 (86) i 2015.

AF Gruppen stiller samme krav til våre samarbeidspartnere og leverandører som vi gjør til oss selv og vi forventer at våre samarbeidspartnere og leverandører deltar aktivt i arbeidet med å gjøre våre felles arbeidsplasser trygge. H-verdien for 4. kvartal var 1,0 (1,3). For 2015 var H-verdien 1,0 (1,1). Det samlede sykefraværet for 4. kvartal var 3,5 % (3,7 %). For 2015 var sykefraværet 3,7 % (3,5 %).

AF Gruppen har en sterk finansiell posisjon og konsernet hadde pr. 31.12.15 netto rentebærende fordringer på MNOK 593 (-95). For 2016 er det foreslått et utbytte for 1. halvår på 5,00 (5,00) pr. aksje.

- AF Gruppen leverer for første gang i historien et milliardresultat, og alle virksomhetsområdene leverer solide tall. Takket være innsatsen fra våre 3 000 dyktige og motiverte medarbeidere, fortsetter AF å vokse lønnsomt både organisk og gjennom oppkjøp. Vårt fundament for å prestere godt over tid er en prestasjonskultur basert på godt forankrede kjerneverdier. Vi har bygget en god struktur for risikostyring og har prosjektorganisasjoner som evner å legge til rette for god og sikker drift sammen med våre kunder og samarbeidspartnere, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.