Det skriver selskapet i en pressemelding.

Innen 2030 skal Aurskog-Høland kommune redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet med 40 prosent sammenliknet med 2018. Nye kommunale bygg skal ha minst 40 prosent mindre klimagassutslipp enn tilsvarende standardbygg, og energiforbruket i eldre kommunale formålsbygg skal reduseres med minst 30 prosent sammenlignet med før energitiltakene.

Kommunen har derfor hentet inn AF Energi som leverandør på energisparekontrakt (EPC) som omfatter 25 kommunale bygg.

Aurskog-Høland er den første kommunen til å prøve ut den nye EPC-modellen med samspillsfase.

– AF Energi er svært positive til denne nye samspillsmodellen, og mener det er veien å gå for framtidens EPC-prosjekter. Vi tror modellen vil gi høyere kvalitet på energianalysene, større åpenhet og et prosjekt med et godt utgangspunkt og en felles forventning før utførelsen av tiltakene i gjennomføringsfasen, sier porteføljeleder Rikke Bjørnland i AF Energi i meldingen.