Are Skaar Nielsen er fagsjef i sanitærteknikk i Rørentreprenørene Norge forteller at Rørentreprenørene Norge (RørNorge) siden tidlig på 1980- tallet, har arrangert faglærer- og opplæringskonferanse. Fra å telle 5-6 faglærere i begynnelsen har det utviklet seg til en større konferanse med mellom 60 og 70 deltakere. 

– Det ble tidlig avklart i RørNorges styre at faglærerne er en del av bransjen, og at bransjeorganisasjonen må tilføre lærerne tilleggskompetanse, sier Nielsen.

Stort reisefølge

Vertskapet stilte med Managing Director Morten Øren, Produktsjef Audun Martinsen og markedskoordinator Wenche Tømmerås. Fra RørNorges administrasjon deltok prosjektleder/ fagsjef Are S. Nielsen og kurs og kompetansekonsulent Ingebjørg Martinsen.

40 faglærere i Rørleggerfaget fra hele landet og 20 deltakere fra RørNorges tilknyttede opplæringskontor møttes på Kastrup i Danmark for en innholdsrik samling. 

Saken fortsetter under bildet: 
Roth - Opplringstur -1.jpg

Bildet: Morten Øren i Roth Norge tar en gjennomgang av produktsortimentet til Roth ovenfor noen av faglærerene. 

Etter en smakfull middag oppmøtedagen var alle klare for faglig påfyll påfølgende dag. 
– Vi ble hentet med buss på hotellet i København og fraktet til Roths servicesenter i Fredrikssund. Deltakerne ble delt i 3 grupper som alle fikk inngående opplæring av Morten og Audun om Roths lavtbyggende og hurtigregulerende gulvvarmeløsninger, Roths mange forskjellige produkter både for varme- og sanitær, og ikke minst en omvisning og innføring i logistikk, lagerhåndtering og ikke minst prefabrikkering i det imponerende bygget, sier Nielsen.

Videre forteller han at deltakerne fikk ta og kjenne på forskjellige produkter og stilte godt med spørsmål både om varme- og sanitærløsninger. De lokale arrangørene hadde en interessant omvisning hvor de presenterte besparelsen på å endre tykkelsen på innpakningsplast, både økonomisk, men ikke minst i forhold til miljø. De kunne også fortelle at de ønsket å endre farge på innpakning slik at man i fremtiden ikke trenger å farge papp for emballasje. Deltakerne fikk også med seg undervisningsopplegg som kan brukes i undervisning av elever og lærlinger.

Saken fortsetter under bildet:
Roth - Opplringstur 1 -1.jpg

Bildet: Her presenterer en av Roths ansatte i Danmark hvordan logoistikksenteret fungerer og er bygd opp. 

Markedskoordinator Wenche Tømmerås i Roth Norge og kurs og kompetansekonsulent Ingebjørg Martinsen. RørNorge, var sentrale personer i tilrettelegging av turen.
Markedskoordinator Wenche Tømmerås i Roth Norge og kurs og kompetansekonsulent Ingebjørg Martinsen. RørNorge, var sentrale personer i tilrettelegging av turen.

Faglærernes dag

Dag 2 av samlingen ble gjennomført på hotellet. Agendaen var vid med søkelys på opplæring og bruk av verktøyene RørNorge har tilgjengelig.

– Av emner som ble berørt kan nevnes; ny opplæringslov og høring av forskrift, modulstrukturert opplæring, bli rørlegger- fagteori boka, Rørhåndboka og bruk av det digitale opplæringssystemet Ifag i skolen, sier Nielsen.

Nielsen forteller at fagteoriboka har fått en pangstart. Det var forventet et salg på ca. 600 bøker første år, i skrivende stund er det solgt nærmere 1.100 eksemplarer. Denne er i stor grad knyttet opp mot Ifag og faglærerportalen, hvor faglærerne kan hente bilder, tegninger osv. som er benyttet i boken. Ifag har nylig lansert en egen app, denne vil også gjøres tilgjengelig for elever om ikke altfor lenge.

– I oppsummeringen av samlingen, ble det forespurt om hvilke emner faglærerne ønsker mer informasjon om. Svaret var unisont; både sanitær- og varmeanlegg, sier Nielsen.

En arena for å knytte kontakter

Nielsen forklarer at essensen med disse samlingene, er å øke kompetansen både hos faglærerne og de ansatte på opplæringskontorene. Men kanskje vel så viktig er den sosiale minglingen som oppstår når mange "fagnerder" samles på et sted. 

– Noe av tanken bak er at ved å knytte nye bekjentskap både med andre faglærere og de ansatte ved opplæringskontorene, er håpet at man blir enda flinkere til å dele opplæringsplaner, oppgaver og ikke minst å etablere kontaktflater som gjør det enklere å løfte telefonen for å diskutere problemstillinger i opplæringshverdagen, sier Nielsen. 

Saken fortsetter under bildet:
Roth Showrom -1.jpg

Bildet: Roth har et stort showrom i Danmark hvor de viser hele sitt produktsortiment på rekke og rad. 

De sosiale middagene gir ikke altså bare god mat og drikke; det er i stor grad der de gode kontaktene etableres. 
– Vi ønsker å takke Roth for deres gjestfrihet og kompetansedeling, men både Wenche Tømmerås og Ingebjørg Martinsen skal ha en ekstra takk for organiseringen av alt det praktisk som må på plass i forkant av en slik konferanse, avslutter Are Skaar Nielsen.

Tid til mat og prat ble det også under omvisningen:
Roth opplæringsasvarlige -1.jpg