Tirsdag 25. oktober var Fylkesordfører i Vestfold Telemark, Terje Riis Johansen blant de som var samlet utenfor inngangen til det nybygde opplæringssenteret i Skien. Før båndet ble klippet og feiringen fortsatte i de nye lokalene, fikk han sagt noen ord for å hedre arbeidet som allerede var gjort, og for alt arbeidet som skal gjøres i tiden som kommer.

— Det å skulle hjelpe ungdommen med å finne ut av hva og hvordan en best får brukt sine sterke side, og samtidig gi næringslivet tilgang på kompetent arbeidskraft, det er en av vår tids store utfordringer. Jeg er veldig sikker på at det som skal skje her kommer til å bidra til at flere velger seg til yrkesfag, og at flere kommer seg gjennom, sa Riis Johansen engasjert.

Opplæringssenteret inneholder kurslokaler, verksted, lager og ulike prøvestasjoner for fag- og svenneprøver. Dette legger til rette for at elever, lærlinger og rådgivere har et samlingspunkt, og får enda bedre forutsetninger for utviklingsmuligheter, slik at de på best mulig måte møter kravene fra fremtidige arbeidsgivere.

— Dette er et veldig viktig bidrag for å få til mer opplæring og få en enda bedre øvingsarena. I tillegg sørge for at flere som trenger litt ekstra bistand kan få det. Dette gir oss muligheten til å se nærmere på hvordan den enkelte ungdom på en best mulig måte kan nyttiggjøre seg av sine sterke sider, sa Riis Johansen.

Rørentreprenørenes opplæringskontor i Telemark har i ni år holdt til i industrilokalene i Skien. Nå er bygget totalrenovert, utvidet og det er blitt plass til åtte nye opplæringskontor og hovedtyngden av yrkesfagene i fylket.

I første etasje av opplæringssenteret er det bygget verksted og ulike prøvestasjoner for fag- og svenneprøver, som går over to plan. På hele opplæringssenteret er det 1030 lærlinger. Roar Aasen, leder for opplæringskontoret og avdelingsleder for Rørentreprenørene i Telemark, har selv 71 lærlinger.

— Her har vi i tillegg varmeanlegg og sprinkelanlegg, og så lager vi oppgaver som lærlinger kan trene på før de går opp til svenneprøven. Det er stor variasjon på hva de får lære ute med bedriftene for å dekke læreplanen. Det lærlingene mangler kan vi derfor kurse dem på her, ellers må de flyttes over til en annen bedrift, fortalte Aasen.

— Vi har funnet ut at det trengs mer praktisk opplæring, særlig i varmeanlegg. Vi skal derfor etablere en energibrønn på utsiden av bygget, også skal vi montere et varmepumpeanlegg her som skal virke til oppvarming, men også for å holde utgiftene nede. Samtidig som lærlingene kan se det live, sa Aasen engasjert.

— Rørleggerfaget tar alle våre 25 svenneprøver i året her på de ulike stasjonene, i begge etasjer. Det fungerer veldig bra, så her trives vi veldig godt, avslutter Aasen fornøyd.

Kilde: Rørentreprenørene Norge