- Dette er i tråd med det vi har varslet siden sommeren 2022. Byggenæringen treffes av en perfekt storm når både boligmarkedet stuper og offentlige investeringer i nybygg legges på is i kommuner og fylker rundt omkring i Norge. Resultatet er røde tall, konkurser, permitteringer og oppsigelser i byggenæringen, sier Nina Solli, adm. direktør i NHO Byggenæringen i en kommentar til NAVs ledighetstall.  

Siden renteøkningene startet i 2022 har byggemarkedet i Norge stupt og boligbyggingen er nå under halvparten av det som har vært vanlig de siste 10 årene. I tillegg fører anstrengt kommuneøkonomi til at mange kommuner skyver på investeringer i nybygg som er vedtatt bygget. Mens de fleste andre næringer kan vise til færre arbeidsledige, øker nå tallet kraftig i byggenæringen.

- Vi regner med at politikerne får med seg disse tallene. Det er ikke så lenge til regjeringen skal fremlegge revidert nasjonalbudsjett. Da har de mulighet til å vise at de de forstår at det er viktig å stimulere til aktivitet på kort sikt, slik at vi ikke mister kompetansen i Norges største fastlands- og distriktsnæring, nemlig byggenæringen. Alternativet er kompetanseflukt og en mulig prisgalopp når rentenivået trappes ned og markedet tar seg opp igjen, fortsetter Solli.

Blant tiltakene NHO Byggenæringen har spilt inn til politikerne er økte rammer til Husbanken, mer støtte til energieffektivisering, rentekompensasjon til kommuner som setter i gang gryteklare byggeprosjekter, justering av utlånsforskriften og endringer i permitteringsregelverket.