– Mange sier at byggenæringen og ventilasjonsbransjen er «bakpå» med tanke på miljøkrav. Jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen, og mener tvert imot at vi har vært opptatt av energieffektive løsninger i mange år. Selv om utvikling er positiv, vet vi at man ikke får en vifte med null energibruk eller en gjenvinner på 100 prosent. Det er årsaken til at smart styring og behovsstyrt ventilasjon er blitt viktigere, sier Bjørn-Osvald Skandsen, administrerende direktør i Systemair.

Selskapet er ledende leverandør av alle typer ventilasjonsteknisk utstyr med historie tilbake til 1923. 135 medarbeidere bidro til en omsetning i 2022 på 615 millioner NOK. Selskapet har kontorer i Sandnes, Bergen, Oslo og Trondheim, samt varelager på Eidsvoll og i Sandnes. I tillegg har selskapet egen fabrikk for ventilasjonsaggregater til næringsbygg på Eidsvo

Miljøkrav blir stadig viktigere i anbudene

Han forteller at behovsstyrt ventilasjon gir mange fordeler, men at mange fortsatt velger å spare penger på de mest bærekraftige løsningene.

– Det er ofte krav til et bestemt nivå på energieffektivitet på SFP og varmegjenvinning. I tillegg kommer krav til produktytelse som ikke kan forhandles bort. Det som kan forhandles bort er graden av gjenbrukbare materialer og annen dokumentasjon. Dette er valg byggherre tar nå de vurderer ulike løsninger.

Skandsen har sett hvordan miljødokumentasjon er blitt viktigere i anbudskonkurranser. 

– Et viktig begrep for oss er Environmental Product Declaration, eller EPD. Det har vært mye snakk om at bransjen og vi som leverandører må ha slik dokumentasjon på plass, men det er først nå vi ser at dette blir viktig. Tidligere var det slik at det var få leverandører som hadde EPD og at anbudene derfor ikke vektla det. Nå som flere bruker EPD vil dette i større grad bli et konkurranseelement. Dette er en tredjeparts vurdering av hvor bærekraftige materialene er, og kriterier vi selv ønsker velkommen. 

– Selv om krav til bærekraft er økende i offentlige anbud, er det vanskelig å vite hvilke kriterier som gjør at vi vinner anbudene. Det er flinke rådgivere som jobber med dette og som leverandør er vi innenfor de fleste kravene til energieffektivitet og andre miljøkrav. Vi er rimelig sikre på at vi ikke har tapt anbud på grunn av krav til bærekraft.

Selskapet har i dag 3000 produkter som kan konfigureres i ulike versjoner. 

– Siden produktene har mye til felles med tanke på vekt, motorer og materialer slipper vi å lage EPD for vært produkt. I tillegg har samarbeidet i VKE for å utvikle en EPD-generator spart mye tid. Nå kan vi legge inn produktdata og raskt få EPD for nye og gamle produkter.

Han forteller at kriteriene i et anbud fortsatt handler mye om tradisjonelle kriterier som ytelse og pris.

– Miljøkrav er et av flere kriterier i tillegg til pris, mekanisk kvalitet, tilgjengelighet, leveransetid, styrbarhet og integrering mot andre systemer. Det virker som om miljøkrav vil bli et design-kriterium fremover, men at vi fortsatt er tidlig i utviklingen, sier han.

Les resten av artikkelen på Ventilasjonsforum