- Prosjektet var et samspillsprosjekt som startet allerede høsten 2019. Samspillsfasen og planleggingen var lang og god, vi som
underentreprenør fikk være med helt fra arkitektene begynte å tegne bygget. Dette er uvanlig tidlig, og er en prosjektform vi i
FLOW Trøndelag VVS opplever som udelt positiv og det har vært en meget fin prosess å delta i. Byggingen startet i november
2021, og skolen ble tatt i bruk av elever denne høsten, skriver FLOW Trøndelag VVS i en pressemelding.

FLOW Trøndelag VVS har levert sanitær, varme, sprinkler og trykkluft på prosjektet. I tillegg har vårt søsterselskap FLOW Klima
Trøndelag har levert ventilasjon, flere typer spesialavtrekk og vanlige avtrekkssystemer.

Dette er et nyskapende prosjekt, der det har vært fokus på å bygge et bærekraftig og miljøvennlig skolebygg som skal være et
nullutslippsbygg i driftsfase. Skolen ligger helt nede ved sjøen, og et spennende aspekt ved dette er at det benyttes blant annet
varmekollektor i sjø for oppvarming.

- Dette har vært et stort prosjekt for FLOW Trøndelag VVS, og et prosjekt både vi og RUTA Entreprenør har opplevd som meget
bra. En stor takk til vår kunde RUTA Entreprenør for et veldig godt samarbeid fra start til slutt, skriver FLOW Trøndelag til slutt i meldingen.