Det bekrefter Leif Øie, divisjonsdirektør for entreprise, ovenfor E24.

Øie sier videre at markedet i Innlandet og på Romerike generelt er svært svakt, og at spesielt bygging av leilighetsbygg tilnærmet har stoppet opp i løpet av 2023.

– Fallende ordrereserve gjør det derfor nødvendig å tilpasse vår entreprisevirksomhet til markedet, påpeker han ovenfor E24.

Divisjonsdirektørern i GK sier at servicevirksomhet i liten grad vil bli berørt av nedbemanningen.
– GK vil fortsatt være en flerfaglig leverandør og servicepartner på Innlandet og Romerike og vil ivareta forpliktelser i pågående prosjekter, sier han.

Det er kontorstedene Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Kjeller som berøres.

Øie poengterer at de vil følge kravene arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og tariffavtaler setter til en nedbemanning.
- Vi har hatt en god prosess og dialog med de tillitsvalgte. .

GK hadde et resultat før skatt på minus 26,8 millioner kroner i andre kvartal i 2023. Det var en betydelig nedgang fra samme periode i fjor, da resultatet før skatt landet på 4,3 millioner kroner.

Les også: GK med negativt resultat i andre kvartal

– Kjempetrist
– Det er selvfølgelig kjempetrist at så mange flinke og trivelige rørleggere, prosjektledere og ingeniører mister jobben, men markedssituasjonen er noe hverken bedriften eller vi ansatte får styrt.

Mats Lium Hagen, rørlegger og hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet, og Atle Bang Lauesen som er prosjektleder og hovedtillitsvalgt for Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), sier i følge E24 at de hovedtillitsvalgte i de forskjellige forbundene har samarbeidet godt med ledelsen i denne prosessen.

Både Hagen og Lauesen sier de vil fortsette å samarbeidet med tanke på å holde saken så ryddig og ordentlig som mulig, selv om det er utfordrende tider.

Per 30. juni var 2.916 personer ansatt i GK Gruppen. inkludert Sverige og Danmark.