Regjeringen går inn for å øke HFK-avgiftene med 24 % neste år i forslaget til statsbudsjett for 2023. Avgift for noen av de vanligste HFK-mediene blir i så fall: 

  Kuldemedium    Avgift (kr/kg)
  R32     643
  R134a    1361
  R407C    1689
  R410A    1988

Fra 2020 har det vært forbudt å etterfylle kuldemedier med GWP over 2500 i forbindelse med service og vedlikehold i anlegg med 40 tonn CO2-ekvivalenter eller mer. Det gjelder blant annet R404A og R507A, som i 2023 vil få følgende satser om regjeringens forslag vedtas: 

   Kuldemedium   Refusjonssats (kr/kg)
   R404A   3734
   R507A   3794
 

Innholdet i en flaske må være minimum 2 kg for å få refusjon, og behandlingsgebyr til Stiftelsen Returgass er kr 360/kg (ekskl mva). Du finner gjeldende avgiftsnivå for ulike HFK-medier ved hjelp av en kalkulator på nettsidene til stiftelsen Returgass.

Oppdatert prisliste fra Stiftelsen Returgass finner du på returgass.no:

https://www.returgass.no/nyheter/2022/varsel-om-prisendring-2023/

Kilde: NOVAP