– Det er både viktig og riktig å gi bedrifter som sliter en hjelpende hånd med høye priser på fornybar energi. Men hjelpen kan ikke bare gjelde strømregningen og dermed straffe bedrifter som har valgt andre fornybarløsninger, sier daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme.

Mange næringsbygg i byer og tettsteder bruker nemlig annen energi enn strøm til varme, gjerne distribuert som fjernvarme. Disse varmekundene bidrar til å avlaste kraftnettet og ta ned strømforbruk, som kommer alle strømkunder til gode. Samtidig har også varmeleveransen en kostnad, som har steget i takt med de høye prisene i energimarkedet.

– Selv om varmeleveransen gjerne er billigere, har også varmen steget i pris. Det er derfor viktig at også disse bedriftskundene kan ta del i stønadsordningen. Hvis ikke, vil ordningen i praksis premiere strømforbruk, sier Tomren-Berg.

Han viser til ordningen for støtte til frivillige organisasjoner, som ikke skiller mellom strøm og fjernvarme.

– Der sørget Stortinget for at støtteordningen likestiller fornybare løsninger. Det må også bedriftsordningen gjøre, sier Tomren-Berg.