Nordberg kirke ble bygd i 1962, utvidet i 1979, og har nå en grunnflate på cirka 1000 kvadratmeter.

KfiO er ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av kirker i Oslo, samt anlegg, drift, i tillegg forvalter organisasjonen kirkegårder og gravlunder.

FLOW Meisingset VVS har levert nytt energianlegg bestående av fem energibrønner og varmepumpe med over 40kw ytelse.Under rehabiliteringen er det lagt 700 kvadratmeter vannbåren gulvvarme, fordelt over store deler av bygget.

- Da bygget tidligere kun har benyttet elektrisitet til oppvarming av nesten 1000 kvadratmeter, forventer man vesentlige reduksjoner i kostnader til oppvarming som følge av «gratis» energi fra energibrønnene. Beregningene før prosjekt-start, viste et samlet energibehov på cirka 170.000 kWh/år. Med varmepumpe installert, antas nytt el-strømforbruk å ligge på cirka 55.000kWh/år, som gir en anslått årlig energibesparelse på rundt 115.000 kWh/år. Det er store tall og mye penger, samt et godt bidrag til det grønne skiftet, sier Stian Daleng, prosjektleder i FLOW Meisingset VVS.

Kontordelen er bygget om til åpent landskap med helt nytt ventilasjonsanlegg, og vinduer i kontordelen er skiftet ut.Det er også etablert nye og fine publikumstoaletter med universell utforming. Det flotte kirkerommet har blant annet fått nytt flislagt skifergulv med vannbåren gulvvarme, oppgradert belysning og nymalte innertak.

Saken fortsetter under bildet:

Nordberg kirke
Nordberg kirke.

- Vi har opparbeidet oss god erfaring på drift, vedlikehold og rehabilitering av offentlig bygningsmasse. og dette prosjektet er helt i tråd med selskapets strategi og satsning på blant annet energioppgradering av større offentlige og private næringsbygg. Med bistand fra flere av våre faste samarbeidspartnere innen energibrønner og gravearbeider, er vi godt fornøyd med sluttresultatet i dette prosjektet, understreker Daleng.

- Teamet bak gjennomføringen har tatt en aktiv og engasjerende rolle.I tillegg til god planlegging, smarte løsninger, kompetent personell. og fornuftig materialvalg samlet sett, har det ført til et svært vellykket prosjekt.

Finn Brager-Larsen som representerer byggherren og Kirkelig Kulturråd, fremhever det gode samarbeidet
- I dette prosjektet har FLOW vært en god samarbeidspartner, gitt raske tilbakemeldinger og effektive avklaringer. Bedriften har etter mitt syn svært høy teknisk kompetanse, fagmessig estetetikk og teknisk funksjonalitet, påpeker Brager-Larsen.

- Vi tar med oss alle gode tilbakemeldinger og står klare for nye energiprosjekter utover i 2022, avslutter prosjektleder Stian Daleng.