www.vvs-forum er vvs-bransjens nyeste informasjonkanal. www.vvs-forum skal være en heldekkende  nyhetsportal for VVS-bransjen. VVS-Forum er kun en webbasert nyhetskanal. Nyhetsportalen skal dekke bransjen gjennom daglige oppdateringer på nettet, og vil i første rekke ha redaksjonelt fokus på fagområdene : Varme & Energi, Ventilasjon, Sanitær og Byggautomatisering. 

VVS-Forum satser sterkt på design og kvalitet for å være en attraktiv nyhetskanal på nettet. VVS-bransjen er et spennende industriområde hvor det skjer mye, og det vil vi prøve å ivarta på en god og profesjonell måte gjennom vårt medie.

Vår målsetting er at du som leser av www.vvs-forum.no skal finne det som er av interesse for deg i bransjen, det være seg nyheter, fagstoff, reportasjer, stillinger, aktuelle kurs, seminarer, messer og andre viktige arrangementer. 

Redaksjonelt innhold
VVS-Forum er bygd opp av en hovedside med fire tema undersider., samt en egen produktnyttside. Vår målsetting er å dekke hvert fagområde på en skikkelig og fagmessig god måte, samt gjøre det lettere for leseren og få med seg det som skjer innenfor sitt eget fagområde.

Vi oppfordrer våre lesere til å bidra med faglige og gode redaksjonelle innspill. Skal vi oppnå vår målsetting med å være en av bransjens viktigste informasjonskanaler, er vi avhengig av å få tilgang til viktige prosjekter, nyheter, nye teknologier, og ellers alt som skjer av spennende nye ting i hele bransjen.

Kontakt oss på telefon 480 68 283 eller mail: info@vvs-forum.no