Ansvarlig redaktør
Jon Henriksen
mob. 913 53 111
E-mail: jon@d-p.no

Redaksjonen

Ole Daniel Enersen
Tlf. + 47 22 33 73 77
E-mail: info@vvs-forum.no

Frilans
Per Henriksen
Tlf. + 23 38 82 50
E-Mail: vvsforum@gmail.com

Ansvarlig Utgiver
Stig Grindahl
SG Kommunikasjon
Enggata 50
1721 Sarpsborg
Tlf. + 47 48 06 82 83
E-mail: stig@vvs-forum.no