Veien fra ord til handling kan være lang i det politiske liv. VVS-Forum besøkte messen Bygg reis Deg. Messen ble arrangert uken før Ekstremvær uken, hvor media og politikere fokuserte på miljøutfordringene vi står overfor. Redusert energibruk er en enkel vei å gå for å redusere belastningen på miljøet. Moderne byggautomatisering kan enkelt redusere behovet for oppvarming og ventilasjon i et bygg.

Flere leverandører av byggautomatikk stilte ut sine produkter og løsninger på messen Bygg Reis Deg. Responsen blant vanlige besøkende var god. Blant utstillerne var også ENOVA.

Dette statsforetaket er myndighetenes operative organ for å redusere energibruken. Vi spurte Enova om de hadde noe informasjon å gi forbrukerer og profesjonelle byggherrer om mulighetene byggautomatisering gir for mer optimal utnyttelse av energi i bygg.

Svaret var nedslående. Vedkommende skjønte knapt nok spørsmålet. Mulighetene automatiseringsbransjen kan tilby samfunnet når det gjelder reduksjon av energiforbruket er ikke kjent hos statens operatør for effektiv energibruk. VVS-Forum fikk overrakt en brosjyre om varmestyringsanlegg som sier: ”Med et automatisk system kan du regulere varmen eller skru den av og på etter behov.”

Moderne byggautomatiseringsanlegg i kombinasjon med industriell IT løsninger gir enorme muligheter til å redusere energibruken.

Bransjen må tydeligvis gjøre en innsatts for å synliggjøre sparemulighetene.