Et anlegg bestående av både varmepumpe og solfanger kan få Enova-støtte for begge tiltakene, men i følge Enovas svartjeneste kan man ikke ha to søknader inne samtidig. Det må skje i tur og orden. Hvis du har søkt – og fått – støtte til varmepumpe, kan du søke om støtte til nytt tiltak, for eksempel solfangere, etter at støtte til varmepumpe er utbetalt og saken er avsluttet. Du finner nærmere opplysninger om støtteordningene på Enova hjemmeside www.minenergi.no.

Daglig leder Svein A. Torgersen i Alpha-InnoTec Norge AS opplyser at varmepumpene til solvarmepakkene leveres med ytelser fra 8,1, 9,1 og 11,5 kW varmeytelse. Han fremhever at det er enkelt å få disse anleggene til å fungere effektivt fordi alle komponenter er tilpasset hverandre til ett helhetlig system