- Vi vil profilere oss mer som komplett VVS-leverandør. ITT har et vel så stort sortiment som andre leverandører, hevder Erik Steenberg Jonassen.

Han forteller at ITT Norge AS skal markedsføre nye produkter gjennom grossister.

- Ja, innrømmer han. Det er en utfordring. Grossister har sett på oss som konkurrent fordi vi har solgt direkte til rørleggere. Men gjennom grossister er det lettere for sluttkunder over hele landet å finne våre produkter, sier han.

I dag selger ITT sine produkter gjennom Ahlsell Norge AS og Heidenreich AS.

- Foreløpig synes vi at disse to grossistene er nok. Vi skal jo håndtere dette på en riktig måte. På VVS-siden er vi lite kjent, bortsett på Flygt-pumper. Vi er jo desidert den største pumpeleverandør i Norge, sier han.

Han synes åpningsdagen under årets VVS-dager var overraskende bra. Og ITT-folkene på standen fikk nærkontakt med mange sluttkunder som kom innom og var nyssgjerrige på hva som er nytt.

- Kundene vi er på jakt etter er rørleggere og de skal vi nå i mye større grad fortelle at de får produktene våre gjennom grossistene, sier Steenberg Jonasssen.

- Kommunalt ansatte kommer hit, det er helt naturlig. Men når det gjelder rørleggere har vi en stor jobb å gjøre, sier han og mener at deltagelse i slike fora som VVS-dagene vil være viktig får Ã¥ nå frem til den store kundegruppen som rørleggere utgjør.