Som et viktig bidrag i en framtidsrettet byutvikling, skal elva oppgraderes til å bli attraktiv for rekreasjon, bading og fiske. Lukkede strekninger skal gjenåpnes, grøntområder langs elva skal sikres, og det skal opparbeides sammen-hengende turveier.

En premiss for å lykkes med oppgraderingen, er å forbedre vannkvaliteten og sikre det biologiske mangfoldet.

Utfordringen er å komme fram til løsninger som sørger for det optimale møtet mellom vannteknikk, økologi, økonomi og estetikk, sier Svein Ole Åstebøl, vannfaglig rådgiver i COWI.

Alnaelva miljøpark er høyt prioritert av Oslos politikere. COWI gjennomfører oppdraget i samarbeid med norske og danske fagmiljøer.

COWI var med på det første gjenåpningsprosjektet av Alnaelva ved Grorud stasjon (Hølaløkka) i 2004. Her ble en lukket strekning av Alna løftet frem i dagen og ført gjennom et nyetablert natur- og parkområde. Prosjektet viser klart verdien av å ha en levende elv i bymiljøet.

Lang erfaring med vann-i-by prosjektCOWI har lang erfaring med vann-i-by posjekt, der vann er en viktig ressurs for byutvikling. Ett eksempel er gjenåpning av Hovinbekken, som skal sette særpreg på den nye Ensjøbyen.

I Nydalen er Akerselva én av hovedattraksjonene i moderniseringen og utviklingen av det bynære området. På Fornebu er åpne vannløsninger med bekker og dammer viktige identitetsskapende element.