– Vi søker støtte fra prosjekt til prosjekt og for hvert bygg, forteller forvaltningsdirektør Roy Frivoll i Avantor. – Men vi skulle gjerne sett enklere systemer og sluppet å rapportere i flere år etter at prosjektet er i gang. Det å skulle energitrimme et lite bygg og så etterrapportere blir ofte en så tung prosess at man kvier seg. Systemet er så byråkratisk at vi ikke gjør det i eget hus, vi bruker rådgivere til hele prosessen, både til søknaden og til å følge opp i etterkant.

– Det er særlig etterrapporteringen som er en belastning, mener Roy Frivoll. – Kanskje har også huset fått ny eier og forvalter i perioden. Det burde være tilstrekkelig at man etter en kortere tid hadde sannsynliggjort at tiltakene virket som forutsatt.

-Enova opererer også med søknadsfrister hvert kvartal. Det er mest hensiktmessig å kunne søke fortløpende gjennom året.

– For et privat eiendomsselskap som Avantor er det viktig at alt vi gjør er verdiøkende og effektivt, fremhever Frivoll. – Tunge søknadsprosesser for enkle tiltak krever for mye ressurser.