Moe NORGE AS har vært i drift i et år og er et datterselskap av Moe & Brødsgaard A/S, som er Danmarks 6. største rådgivende ingeniørfirma.

Sammenslåingen gir en styrket posisjon
Å fusjonere med et kompetent og ambisiøst firma som PolyPlan gir alle parter en betydelig styrket posisjon. For MOE NORGE er oppkjøpet et avgjørende ledd i en utviklingsstrategi som fokuserer på organisk vekst og oppkjøp. Sune Wendelboe, direktør i Moe Norge utdyper:
- Sammen kan vi gjennomføre store og komplekse oppdrag. Vi kan tilby våre nåværende og kommende kunder tverrfaglig koordinert rådgivning innenfor alle fagområder i bygg- og anleggsbransjen. Tverrfagligheten gjør at det blir unødvendig med separate rådgivere, dessuten forbedres prosjektkvaliteten og resultatet blir bedre byggbarhet.

Utvikling og kontinuitet
PolyPlan er et velfungerende firma med 13 suksessfulle år bak seg. PolyPlans spesialområder er energi, ENØK, klima og VVS. PolyPlan har en helt spesiell status som markedsledende innenfor rådgivning om badeanlegg. Styreleder i PolyPlan, Arnt-Erik Ski:
- Grunnlaget for sammenslåingen er de store likhetstrekkene når det gjelder firmakultur. Dessuten vil sammenslåingen oppfylle målet om å tilby våre oppdragsgivere et bredere tjenestetilbud innenfor flere fagområder. Fusjonen gir oss et betydelig nettverk, adgang til nye markeder og gode utviklingsmuligheter, sier Arnt-Erik Ski.