Både omsetningen og resultatet for Sweco etter årets første ni måneder viser at selskapet er veldrevet og at ordreinngangen fortsatt er meget god.
Nettoomsetningen ble fra januar til september på 5. 410 milliarder svenske kroner mot 4.202 milliarder svenske kroner i samme periode i fjor. Overskuddet ble på 440 millioner svenske kroner mot 340 i fjor. Marginen ble 8,8 prosent og den er økt med 0,7 prosent fra 2011.

Stor etterspørsel
- Det er fortsatt stor etterspørsel etter våre konsulenttjenester, opplyste administrerende direktør i Sweco-konsernet, Mats Wappling. Han går for øvrig av 1. desember og overtar ansvaret til Tomas Carlsson. Han kommer fra svenske NCC.

Sweco har fortsatt ambisjoner om å vokse både organisk og gjennom oppkjøp.

Sweco Norge inngår i Sweco-konsernet og drives også godt. Selskapet dekker et bredt spekter av tjenester innenfor alle faser av prosjekt, fra de tidligste konseptstudier og forprosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter til endelig ferdigstillelse. Kompetanseutvikling og ledelsesrådgivning dekkes også av Swecos ekspertstab.

30 kontorer i Norge
Sweco Norge har også en betydelig internasjonal aktivitet. Ca. 10 prosent av den totale virksomheten hentes internasjonalt.

Det er snaut 8 000 ansatte i konsernet og selskapet har kontorer på mer enn 80 steder. Det er 30 kontorer i Norge.

Sweco er med på OMX Nordiske Børs i Stockholm og er blant selskapene som har absolutt best kredittverdighet.