- Interessant kontraktsform

I første omgang er det inngått avtale på en samspillsfase som starter nå og skal være avsluttet til sommeren 2013. Samspillsfasen skal ende i en avtale om prosjektering og bygging innenfor avtalt ramme. Planlagt ferdigstillelse av prosjektet er 1. desember 2014.

– Samspillskontrakter er en interessant kontraktsform hvor entreprenøren inviteres til å dra veksler på egen kompetanse både lokalt og sentralt for å bidra til å utvikle ett prosjekt tilpasset kundens ønsker og behov, skriver selskapet i pressmeldingen.

To skoler blir til en og nytt folkebibliotek
Prosjektet er et resultat av et politisk vedtak om samlokalisering av tidligere Kabelvåg videregående skole og Svolvær videregående skole på «gymnastomta» i Svolvær. I tillegg skal det nye bygningsvolumet gi plass til NESO/OPUS og nytt folkebibliotek i Svolvær. Dette innebærer lettere ombygging av deler av eksisterende skolebygg samt nybygg.

- Vi har tidligere bygget hotell og kulturhus i Svolvær, og ser frem til å ta fatt på et nytt byggeprosjekt her, sier distriktssjef Tor Nordstrøm i NCC.