Ikke alle har følt det like komfortabelt å snakke om stolthet. Det har av og til blitt litt kleint, det har føltes fremmed og rart. Men vi tror at dere satte pris på at noen endelig spurte dere om det.

Det er kanskje ikke så rart at mange syns det er litt rart å snakke med to raringer om stolthet.

For hvor mange har fått det spørsmålet tidligere?
Hvor mange av dere har spurt en kollega om vedkommende er stolt av jobben sin?
Og du som er sjef; Har du spurt dine medarbeidere om hva det er som betyr mest for dem?
Ikke? Da anbefaler vi at du gjør det.

Finn ut hva det er som er drivkraften deres og dyrk den. Alle har behov for å bli sett og anerkjent for den jobben de gjør. Og gjør de en god jobb – skryt av dem til andre.

Vår kvalitative feltundersøkelse viser at det ikke eksisterer noen sterk stolthetskultur i vvs-bransjen. Men stoltheten fins der ute. Det har vi fått mange bevis på.

Yrkesstolthet er et godt og innarbeidet begrep som de fleste kjenner til. Det går ut på at du skal legge noe i deg selv i den jobben du gjør. Gjør du det så gjør du en bedre jobb. Hvorfor? Fordi da betyr det noe for deg å gjøre en god jobb. Jo mer du legger av deg selv i jobben, jo bedre jobb gjør du. Det er i hvert fall vår teori etter å ha møtt så mange dyktige og engasjerte fagfolk i vvs-bransjen.

Vi dro til Tromsø og møtte prosjektlederne Johan Petter Olsen og Svein Erik Kalliainen i GK og spurte de om det var tid og rom for å snakke om stolthet i en hektisk hverdag i Norden Paris.

- Vi skal levere det vi tror på og vi skal være stolte over det vi gjør, svarte de to til slutt etter å ha blitt presset til å snakke om stolthet.

Johan Petter og Svein Erik er to drivende dyktige karer i starten av 30-årene. Ydmyke og reflekterte.
Men stolthet? Nei, det har de ikke snakket mye om.

Så hvordan bygger vi en slik kultur da?
Kultur bygges gjennom at noen lærer noe for så å lære det bort til andre.

Begynn med deg selv.

Hva er du stolt av?