Lynghaugparken skole bygges som et paviljongbygg og skal fungere som avlastningslokaler for flere Skoler som skal bygges eller rehabiliteres i Bergensområdet de kommende årene. Prosjektet er et komplett skolebygg for 400 elever på til sammen 5.000 kvm. Skolen bygges i 3.plan med moduler produsert på Skanska sin fabrikk på Steinkjer.

Allerede i starten av februar blir det byggestart med infrastruktur- og grunnarbeider, og prosjektet skal være ferdig overlevert til Bergen kommune til skolestart 1.august 2015.

- Denne kontrakten viser at vår modulproduksjon i Steinkjer kan konkurrere med utenlandske aktører både på pris og gjennomføringsevne. Prosjektet viser også at modulbygg kan være et godt alternativ til permanente skolebygg. Prosjektet fremstår med en flott arkitektur, høy kvalitet med gode løsninger, samtidig som byggetiden er kort, forteller Terje Mjøen, adm. direktør i Skanska Husfabrikken.

Lynghaugparken er det fjerde prosjektet Skanska Husfabrikken bygger for Bergen Kommune i løpet av de siste to årene, men dette skiller seg ut med hensyn til både størrelse og byggetid.