Fasade vest er en kombinasjon av glass-, aluminiumssystem og isolerte vegger med vinduer og platekledning av fasadeglass, som sammen skal fremstå som en «curtainwall».

Leietaker er Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) og Ambulanse Midt-Norge. TBRT er et interkommunalt selskap (IKS) med eierkommunene Trondheim, Klæbu, Malvik, Rissa, Leksvik, Oppdal og Rennebu som ble opprettet 1.1.2008

Reguleringsplanen for Brann- og ambulansestasjonen ble utarbeidet av Link Arkitektur våren 2014 og ble godkjent høsten 2014.