Solus er en helt ny type kjølebaffel som bygger på gjenvinning av varmeenergien i byggets vannkrets gjennom at energi flyttes fra kalde til varme rom alt ut ifra det faktiske behovet. Gjennom å kombinere Solus med fornybar energi kan store energigevinster realiseres. Solus gir opp til 45 % lavere kjøleenergiforbruk, i tillegg til enklere installasjon og mindre vedlikehold, skriver Lindab i en pressemelding.

 - Kontorbygget stiller med sine store glassflater høye krav til inneklimaløsningen. Vi ønsker å oppnå jevn temperatur i hele bygget gjennom hele døgnet og skape et godt miljø for våre leietakere,” forklarer Gunnar Järvhammar fra byggherren Tolust. ”Vi ser Solus som en veldig spennende løsning og noe som helt klart representerer fremtiden for inneklimasystemer,  forteller Martin Haglund, ansvarlig selger hos Lindab. 

”Sammen med konsulenten og installatøren FS-Service har vi kunnet presentere en ny type inneklimaløsning for byggeieren som virkelig oppfyller deres krav på en tilfredsstillende måte, sier Martin Haglund. 
- Gjennom denne løsningen skaper vi verdi for hele kjeden av involverte aktører, fra konsulent og installatør til eier og leietakere.

Leveransen består av ca. 600 Solus-kjølebafler, et komplett kanalsystem for hele bygget samt VAV-løsningen Pascal for enkelte etasjer.

- Det kjennes veldig positivt at den første store ordren for Solus nå er i havn i Skandinavia. Dette tror vi vil bli lagt merke til blant byggherrer og konsulenter også i Norge. Vi har stor tro på denne unike løsningen som kombinerer energieffektivitet, enkel installasjon og minimalt med vedlikehold. Med Solus-systemet er det alltid kun nettobehovet man må tilføre bygget: Enten kjøling eller varme. Dette gir mange sterke kundefordeler, forteller Dag Thomsen, ansvarlig for Lindabs vannbårne løsninger i Norge.