Målet er å identifisere teknologitrender raskere, og å ta i bruk nye prosesser og ideer som kan styrke selskapets konkurransekraft, skriver bygg.no.

- Skanska er et globalt selskap, som er godt «rigget» for innovasjon og teknologiutvikling. Men, vi har et betydelig potensial for deling av kompetanse og teknologi på tvers av landegrensene, sier Kim Robert Lisø til Byggeindustrien. 

- Vi tror også det er mulig å styrke innovasjonskulturen i et selskap som kjenner kundene godt. Det krever imidlertid at vi blir flinkere til å utnytte vår markedskompetanse til å nyttiggjøre oss nye teknologier, sier han.

- En av våre innovasjonsutfordringer er at det meste vi gjør er «skreddersøm». Det gjør det vanskelig, men ikke umulig, å «automatisere» produksjonen. I Skanska UK har vi et eget innovasjonssenter, som jobber tett sammen med prosjektene for å utfordre normal praksis – og å sikre kontinuerlig forbedring og utvikling av nye ideer. I Norge har vi egne spesialistselskaper, som Skanska Teknikk og Skanska Survey, som utvikler spisskompetanse som er viktig for selskapet og våre kunder. Vi har også en fantastisk dyktig prosjektorganisasjon, som hver dag jobber for å forbedre våre produkter og prosesser i krevende bygge- og anleggsprosjekter, poengterer Lisø. 

Han mener imidlertid at innenfor områder som prefabrikkering, industrialisering og digitalisering har hele næringen et stort potensial.

- Byggenæringen er gjerne reaktiv, og ikke proaktiv, når det kommer til anvendelse av ny teknologi. Her kan vi lære mye av andre bransjer. Ny teknologi er imidlertid ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å styrke vår operasjonelle effektivitet og å skape verdier for våre kunder. Vi tror på de små skrittene, skritt som kan skape varige forbedringer i vår virksomhet, avslutter Lisø.