Han vil arbeide med prosjektering av WISE- systemer for behovsstyrt ventilasjon i samarbeid med rådgivere og entreprenører. Kay Deniz er nyutdannet ingeniør fra Høyskolen i Oslo, på energi- og miljølinja.