Etter årsmøtet arrangeres VKE årskonferanse kl. 13.30 og festmiddag kl. 19.30.

Årskonferansen er åpen for alle og byr på et spennende faglig program med fokus på rekruttering i bransjen, markedsprognoser, digital samhandling i byggenæringen, ventilasjonsteknikk og utslipp av HFK fra næringsbygg.

Følgende foredragsholdere er bekreftet så langt:

Nina Melsom, NHO
Harald Nikolaisen, Statsbygg
Jon Sandnes, BNL
Bjørn-Erik Øye, Prognosesenteret
Tor Åsmund Evjen, Kunnskapssenteret St. Olavs Hospital
Mads Mysen, SINTEF Byggforsk
Tore Kofstad, COWI