AF Gruppen har inngått avtale med OBOS Forretningsbygg om å bygge nytt kontorbygg på Lambertseter i Oslo.

Kontorbygget er på ca. 6 000 m2 fordelt på seks etasjer med underliggende kjeller. Kontorbygget er i umiddelbar nærhet til Lambertseter Senter. Bydel Nordstrand vil bli byggets største leietager.

Prosjektet planlegges gjennomført som en totalentreprise og vil ha en anslått verdi på MNOK 123 mill. ekskl. mva. Planlagt byggestart er mai 2018 med forventet ferdigstillelse i februar 2020.

- AF har lang erfaring med oppføring av næringsbygg, og tilbyr fleksible løsninger av høy kvalitet ut fra kundens behov, ønsker og muligheter. Vi ser frem til å jobbe tett med OBOS Forretningsbygg om å skape verdier både for dem og deres leietagere, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.