- I løpet av året skal alle fellesnumre være erstattet med egne NRF-numre, som et ledd i å sikre våre kunder riktig kvalitet og sporbarhet på produktene. Totalt snakker vi om ca. 2800 fellesnumre i databasen, sier Per Arne Heggen, markedssjef VVS hos Ahlsell. Det har lenge vært jobbet med å skape én felles varedatabase innen VVS/VA og et stort steg mot målet ble tatt da Byggtjeneste (som eies av Byggevareindustriens Forening og Byggevarehandelen) overtok varedatabase til Norske Rørgrossisters Forening (NRF) og slo denne sammen med NOBB. Til sammen er produktdata på nær 1 000 000 produkter fra 930 leverandører samlet i den nye, sammenslåtte databasen som har fått navnet «NOBB-VAVVS». Som en del av dette arbeidet, ble Standardiseringsutvalg VA-VVS opprettet, hvor Heggen er en av medlemmene. Og det var nettopp på et slikt møte hvor temaet var fellesnumre som fikk fortgang i prosessen hos grossisten. Ekstra ressurser Ahlsell blir dermed den første grossisten som faser ut NRF-fellesnumrene, og har satt inn ekstra ressurser for å kunne holde det planlagte tidsskjemaet. 1. januar skal alt være på plass, lover han – selv om det er mye arbeid som skal gjennomføres med innmating av nødvendig dokumentasjon, fakta og søkekriterier. Heggen setter stor pris på den støtten bedriften har fått for å igangsette arbeidet. Han håper og tror derfor at kundene - rørleggerne – vil være lojale mot denne viktige prosessen. - Det er selvsagt en fare for at vi på kort sikt vil tape på det, dersom rørleggerne fortsatt vil benytte fellesnumre som de kjenner godt fra før. Det vil dermed gi de som drøyer lengst med å fase ut fellesnumrene et konkurransefortrinn. Men dette tvinger seg gjennom fordi markedet krever det, sier han og viser blant annet til at store aktører som Forsvarsbygg og sykehusinnkjøperne har stilt strenge krav til dokumentasjon i bygg, spesielt innenfor vinduer, dører og betong. – Vi ser hvilken vei dette går, derfor kan ikke vi som grossist være en brems i arbeidet med å sikre den kvaliteten som snart vil kreves på alle områder i byggene. Krav om sporbarhet er en viktig pådriver fra utbyggere og byggherrer.  I tilfelle reklamasjoner og garantier er det avgjørende å kunne verifisere hvilken kvalitet som er bestilt og hva som er benyttet. Ved utvidelse av anlegget er det naturlig nok ønskelig å vite hvem produsenten er og hvilken kvalitet som er brukt på rørsystem og deler for å kunne videreføre en gjennomgående kvalitet i installasjonen. Ansvarlig for egne produkter Heggen påpeker også viktigheten at den som selger produktet, selv må være ansvarlig for dokumentasjonen i eget hus, samt ha kontroll på sporbarheten. - Vi kan bare gå god for våre egne løsninger og produkter, skal det være mulig kan vi ikke ha samme numre som hos konkurrentene. Med dagens fellesnumre risikerer rørleggerne å få varer fra ulike leverandører og med ulike kvaliteter selv om de bestiller på likt NRF-nummer. Selv om arbeidet med felles standarder er godt i gang, er det ifølge Heggen fortsatt muligheter for forbedringer, eksempelvis innen miljømerking. - Det kan ikke være enkelt for rørleggere å navigere i den jungelen umulig å finne fram for rørleggere i den jungelen av miljømerker og -sertifiseringer som finnes i dag. Her er det fortsatt en stor jobb å gjøre. Både generelt og gjennom vårt engasjement i Standardiseringsutvalget ønsker vi at det skjer utvikling innenfor det feltet også! Heggen og Ahlsell for full feedback fra adm. direktør i Rørentreprenørene Norge, Marianne Røiseland, som sier følgende: - Vår kommentar er, endelig! Dette har vi ventet på. Det er flott at Ahlsell går i bresjen av grossistene for å få dette raskt på plass. Både RørNorge og ikke minst produsentene i VVP har lenge etterlyst unike nummer. Unike nummer er viktig for å vite hvor produktene kommer fra, hva de inneholder og hvordan de skal brukes. Unike nummer gjør at både byggherrer og håndverkere også kan sammenligne produkter. - For eksempel krever mange byggherrer i dag klimaregnskap. Det har vært veldig krevende å legge frem for mange av våre medlemmer når produktene ikke har hatt slik opplysninger. Unike produktnummer og åpne maskinlesbare data er avgjørende for å levere på mange krav til dokumentasjon. Så denne løsningen har vi ventet på lenge, sier Røiseland avslutningsvis.