– Dette er en viktig brikke i Virkes satsning på bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen som gir oss enda mer tyngde og gjennomslagskraft på de sakene som er viktige for medlemmene våre, sier adm. direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, i en pressemelding.
– Vi er veldig glade for at dette nå endelig er på plass. Vi ser frem til å jobbe sammen med Virke på de sakene som er viktige for bransjen både i dag, men også i årene som kommer, sier styreleder i det nye bransjefellesskapet, Rune Flengsrud, som til daglig er administrerende direktør i Ahlsell. I tillegg til det nyetablerte Virke teknisk handel, forvalter Virke bransjefellesskapet for byggevarehandelen. Elektrogrossistene har også en samhandlingsarena i Virke. – At hele handelsleddet for byggenæringen er samlet i Virke vil ha en positiv effekt og gi gode synergier. Vi støter på mange av de samme utfordringen på tvers av de tekniske disiplinene og da kan det av og til være fornuftig å stikkehodene sammen, fortsetter Flengsrud. Det nyetablerte bransjefelleskapet skal være en arena for utvikling og felles innsats på de områdene som er viktig for ikke bare grossistene, men hele verdikjeden. Det er i første omgang Ahlsell, Brødrene Dahl, Onninen og Heidenreich som er medlemmer i bransjefellesskapet, men det åpnes for bredere deltakelse - Vi har et ønske og en ambisjon om å kunne åpne for bredere deltakelse enn de som i dag er medlemmer. Gjennom felles innsats og en mer koordinert verdikjede kan vi bidra til både høyere effektivitet og bedre løsninger for å imøtekomme morgendagens krav, sier Flengsrud. Styret i det nyetablerte bransjefelleskapet består av Bjørn Moen (Heidenreich), Jørn-Are Bergh (Onninen), Asbjørn Vennebo (Brødrene Dahl) og Rune Flengsrud (Ahlsell).