– Det har vært et mål og et krav fra OBOS Eiendom at Oslo K skal bygges etter det strengeste miljø-standardene, og attesten og rapporten vi nå har fått fra Enova, viser at vi har lykkes, sier konserndirektør for eiendom i OBOS, Nils Morten Bøhler, i meldingen.

Oslo K er bygget av Veidekke, og kontorbygget i Kværnerbyen i Oslo åpnet tidligere i høst.

Byggherre og entreprenør har gjennom hele prosessen hatt mål om å komme under passivhuskravet for energibruk, som er 90 kilowattimer (kWh) per kvadratmeter per år.

– Når det gjelder energibruk er Oslo K i øverste klasse. Med energibruk på 88,44 kWh per kvadratmeter per år, ligger vi omtrent på halvparten så stort energibruk som et gjennomsnittlig næringsbygg i Norge. Det gagner miljøet og reduserer driftsutgifter i en tid hvor strømprisene er rekordhøye, sier Bøhler.

– Oslo K er et miljøbygg med mørkegrønn energiklasse A og Breeam Excellent-sertifisering. Det betyr at bygget er så energivennlig som det er mulig å få det. I tillegg til byggtekniske faktorer, er det mulig å oppnå dette fordi vi har oppført et smartbygg som bruker data til å optimalisere elementer som strømbruk, belysning, varme og ventilasjon. Vi er svært fornøyde med dette, sier prosjektsjef for Oslo K, Tore Humberset i OBOS Eiendom.

I OBOS er Oslo K, ifølge pressemeldingen, et forbildeprosjekt når det kommer til miljø og bærekraft.

OBOS miljødirektør, Birgitte Molstad, mener Oslo K er et godt eksempel på hvordan selskapet ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

– Oslo K har hele tiden vært at dette skulle være vårt fremste miljøbygg. Alle valg som er tatt i byggeprosessen har blitt vurdert med utgangspunkt i miljøpåvirkning, sier Molstad.