Eksport av sjømat og krav om å bytte ut HFK-gasser er viktige drivere for Kuldeteknisk. – Vår visjon er å være ledende på bærekraftig temperaturhåndtering, sier administrerende direktør Martin Schjølberg.

Kuldeteknisk i Tromsø er en av landets største entreprenører innen kuldetekniske løsninger og er leverandør på både teknologi og rådgivning innen energibehandling. Og det er ikke tilfeldig at bedriften etterstreber riktig temperatur. – Bare tenk deg varme frysedisker - det vil fort gå ut over kvaliteten på produktene. Samme med meierier som må ha riktig temperatur på kjølen for at melken ikke blir sur osv. Vi har også god temperatur internt og har mange gode diskusjoner, sier Martin Schjølberg. Full ordrebok – Vi har aldri hatt så full ordrebok som i dag. Det er jo politiske drivkrefter som driver frem et behov gjennom kravet om å fase ut HFK-gasser. En annen stor drivkraft – er Norge som sjømatdestinasjon. Norge har blitt er ekstremt flink til å produsere god sjømat som er etterspurt som eksport. Det bygges mange fiskeanlegg og fabrikker. Og der er det selvfølgelig behov for både frysing og kjøling. Så vi blir tatt med i dragsuget i denne næringen, sier Schjølberg. Ny linje for kuldeteknikk En av de største barrierene for å vokse er å få tak i tilstrekkelig med arbeidskraft. – Det bor bare 70 000 bare i Tromsø, så vi har et begrenset arbeidermarked. Det er en stor utfordring. Vi var så heldig å åpne linjen for kuldeteknikk i Tromsø. Heldigvis fikk de over 100 søkere så nå får vi mulighet til å rekruttere kuldeteknikere. Vi henter også folk fra UiT og NTNU. Schjølberg trekker frem bedriftens kunnskap som det sterkeste konkurransetrinn. – Vi har som mål å være Norges beste kuldefirma. Vi holder på både med innovasjon og nyskapning og lager og designer nye produkter. Vi har gjort en del pionerarbeid på å utvikle nye konsepter. Ny teknologi viktig – Både når vi utvikler nye produkter hvor vi ser at "big data" blir mer viktig, men også hvordan ledelsen tar i bruk digitalisering. Begge deler er viktig om man skal henge med i utviklingen, avslutter Schjølberg. Kilde: BNL.no