Slike uttalelser er til å gråte av. Det er mangel på kvalifisert arbeidskraft i vår bransje. Uten innleie stanser byggeprosjekter i Norge i hopetall. Rørleggere med arbeidslyst og arbeidsevne står ikke i ledighetskø hos NAV. Rørleggeren jobber.  I vår bransje er det mangel på arbeidskraft. Bedriftene strekker seg derfor langt for å utdanne egne fagfolk og tar inn lærlinger.  Etter endt læretid tilbys de aller fleste fast jobb. En av våre medlemsbedrifter i Østfold beskrev i en mail situasjonen slik: – Vi har ca 135 fast ansatte og ofte 10–15 prosent innleie på arbeidstopper for å kunne håndtere større prosjekter. Vi arbeider svært aktivt med ansettelser og har pt 11 lærlinger, men det er vanskelig å finne kvalifisert arbeidskraft i vårt distrikt. Han er en av mange daglige ledere som må ringe et utleiefirma for å få dekket toppene, hvis han ikke han henter ledige kollegaer fra andre firma. Nylig holdt Fellesforbundet landsmøte i Oslo. Der ble det lagt frem en rapport som fikk mye oppmerksomhet.  Rapport avdekket urovekkende tilstander i utleiemarkedet. Den viser at 35 prosent av arbeiderne på byggeplasser i Oslo er innleid arbeidskraft. 80 prosent av disse er ansatt i bemanningsbyrå og 80 prosent av disse igjen er innleiet ulovlig. Det er all grunn til å være urolig. Forslaget til løsningen på problemet er også urovekkende.  Forby utleie, foreslår Fellesforbundet. Tanken om et forbud mot innleie er ikke bare uegnet.  Den er uklok og veksthemmende. Hvilke skoler skal man la være å rehabilitere, hvilke sykehjem skal man la være å bygge, hvilke sykehus kan vi klare oss uten? Arbeidsminister Anniken Hauglie svarer Fellesforbundet med å innkalle partene i arbeidslivet til dugnad for å rydde. Arbeidsministeren bør invitere flere med på den ryddesjauen. Rapporten tegner et bilde av strukturen i bransjen. Det bildet har fått mindre oppmerksomhet. Det er mange bedrifter med svært få fast ansatte. To av de største entreprenørselskapene i Norge har nesten ikke egne fast ansatt. Men de får store oppdrag for det offentlige. Da kontraktene for et arbeid regjeringskvartalet ble feiret, var det AF Gruppen som delte kaken med Skanska og Veidekke. AF-gruppen fikk ansvaret for energiforsyning til en verdi av 550 millioner kroner. Gruppen har 10 prosent egne ansatte. Mye av arbeidet på regjeringskvartalet kommer til å bli utført av innleid arbeidskraft. Det er et bevisst valg fra byggherres side. AF Gruppen er ikke alene om å basere seg på en modell med få fast ansatte, men kan likevel gjøre en god jobb. Problemet er at mye innleie skaper uro i arbeidsmarkedet. Innleie skaper mer usikre arbeidsforhold. Usikkerhet gir grobunn for protester og drastiske løsninger. Folk trenger trygghet og forutsigbare rammer, slik bedrifter trenger det. Forretningsmodellen som er bygget rundt innleie, skaper ikke trygghet eller et attraktivt arbeidsmarkedet. Det er den utfordringen arbeidsministeren burde ta tak i. Å forby innleie for å dekke topper og svingninger hos firma som i hovedsak har fast ansatte er ikke veien å gå. Marianne W. Røiseland Administrerende direktør Rørentreprenørene Norge