- Aktivitetstallene viser at markedet er i klar bedring. Både salg og igangsetting var høyere i september 2020 enn i september 2019, sier adm. direktør Per Jæger.

Salg
  • Salget av nye boliger i september 2020 var 13 % høyere enn i september 2019.
  • Salget i tredje kvartal 2020 var 17 % høyere enn i tredje kvartal i 2019.
  • Salget hittil i år er 10 % lavere enn i tilsvarende periode i 2019. Eneboliger er ned 4 %, småhus ned 3 % og leiligheter ned 16%.
  • På tolvmånedersbasis er salget 9 % lavere enn i forrige tolvmånedersperiode.
Igangsetting
  • Igangsettingen av nye boliger i september 2020 var 3 % høyere enn i september 2019.
  • Igangsettingen i tredje kvartal var likt med igangsettingen i tredje kvartal i 2019.
  • Igangsettingen hittil i år er 10 % lavere enn i tilsvarende periode i 2019. Eneboliger er ned 15 %, mens småhus og leiligheter begge er ned 8 %.
  • På tolvmånedersbasis er igangsettingen 14 % lavere enn i forrige tolvmånedersperiode.
Fritidsboliger
  • Salget av nye fritidsboliger har vært godt de siste månedene. Salget hittil i år er 8 % høyere enn i tilsvarende periode i 2019. Men igangsettingen henger etter, og hittil i år er igangsettingen 12 % lavere enn i tilsvarende periode i 2019.
  • På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 4 % lavere enn forrige tolvmånedersperiode, og igangsettingen 18 % lavere.
- Det er gledelig at salg og igangsetting den siste måneden er oppe på normale nivåer, sier Per Jæger. Men vi har tapt mye siden koronapandemien traff oss i mars, og samlet aktivitet i 2020 vil bli lav. Akkumulert salg i årets ni første måneder er bare så vidt høyere enn i 2010 som var i kjølvannet av finanskrisen, og akkumulert igangsetting er den laveste som er registrert siden Boligprodusentene startet innsamling av månedstall i 2010. - Vi må tilføre nye boliger, påpeker Jæger, ellers vil boligprisene fortsette å stige og flere vil falle utenfor boligmarkedet. Jæger understreker at dette spesielt gjelder i pressområdene. Jæger er svært bekymret over de foreslåtte innstramminger i boliglånsforskriften. Intensjonen med innstrammingene er å bremse prisveksten for eksisterende boliger i Osloområdet, men de foreslåtte innstrammingene vil ramme boligproduksjonen i hele landet.