Ventilasjonstekniker er en ny fagutdanning innen elektrofag. For dem med lang relevant erfaring er det mulighet til å ta fagbrev uten opplæring i skole og læretid i bedrift. Dette kalles praksiskandidatordningen. Kravet for å melde seg opp til fagprøve som praksiskandidat er at du må dokumentere minst 5 års relevant og allsidig praksis fra fagfeltet og i tillegg bestå en teoretisk eksamen (praksiskandidateksamen) med kompetansemål fra læreplanen i Vg3 ventilasjonsteknikkfaget, før fagprøven kan avlegges. Oppstart og varighet OTDE og VKE vil fra tirsdag 26. januar 2021 starte teoriforberedende kurs i ventilasjonsteknikkfaget. Kurset vil gå over ca. 30 uker, med tverrfaglig eksamen tidligst november 2021, eventuelt juni 2022 avhengig av når Utdanningsdirektoratet har utarbeidet eksamensoppgaver for praksiskandidater. Kursets varighet vil være 120 timer fordelt over én kveld per uke, med ca. 4 undervisnings-timer per kveld. Krav til forkunnskaper Å kunne regne i Vg3 ventilasjonsteknikkfaget innebærer å utføre matematiske beregninger og vurdere resultater i forbindelse med planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. Det vil også si å foreta lufttekniske beregninger i et ventilasjonsanlegg. Det innebærer også å kunne hente informasjon om fysiske størrelser ut av tabeller og diagrammer. Kursdeltaker må ha grunnleggende forkunnskaper i praktisk matematikk. Noen relevante lenker for kontroll av forkunnskaper: https://www.kompetansenorge.no/test-deg-selv/ https://ndla.no/nb/subjects/subject:10d8cd69-962f-484d-8059-bbfa4239485f Ytterligere informasjon om kurset finner du her