-Det er svært gledelig at de aller fleste boligeiere innser viktigheten av å benytte godkjente fagfolk til arbeid på elektriske installasjoner og at de vil ha faktura og lovpålagt dokumentasjon for at jobben er utført i henhold til gjeldende lover og regler, sier Ove Guttormsen, adm. direktør i NELFO.

- Økt elsikkerhet og bekjempelse av svart arbeid er prioriterte områder for NELFO. 60 % oppgir at det er viktigere ikke å benytte svart arbeidskraft på elektrisk arbeid enn på annet håndverksarbeid. 

Hele 85 prosent av de spurte er klar over at arbeid på elektrisk anlegg skal dokumenteres av registrert elektroinstallatør.