Flere ungdommer har søkt rørleggerlinja enn på 10 år. 872 ungdommer har søkt VG2 Rør og VG2 KEM, med klar overvekt på rørleggerfaget. Av disse er 63 jenter – 85 prosent flere enn i 2020!

– Vi har profilert flere kvinner i rørleggeryrket gjennom RørAmbassadørene våre, der ungdommer og unge rørleggere deler fra sin arbeidshverdag og viser at rørleggeryrket er et godt yrkesvalg for alle. Et yrkesvalg som gir en spennende hverdag, fast arbeidstid og god lønn, sier fagsjef Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge (RørNorge). RørAmbassadørene er 15 unge rørleggere og rørleggerlærlinger fra hele landet som deler fra sin arbeidshverdag på sosiale medier. Kampanjen er et ledd i RørNorges rekrutteringssatsning Bli Rørlegger, og responsen har vært stor. – Det er ingen tvil om at ungdom snakker best til ungdom, sier Eide. Riktig å skille ut rørleggerlinja Etter et dropp i søkertallene fra 2015 til 2017 med et absolutt bunnår i 2017 da 588 søkte VG2 KEM, ser vi at tallene har økt de påfølgende årene med en topp i år. Rørbransjen trenger minst 700 nye rørleggere i året for å møte etterspørselen fra markedet, og med disse tallene er vi på god vei til å møte behovet. – At VG2 Rør i år har tilnærmet likt søkertall som VG2 KEM hadde i fjor, viser at det var et riktig valg å skille ut rørfaget til eget løp. Vi tror det er bra for rørleggerfaget, og også for de andre KEM-fagene (ventilasjon, blikk og tak), slik at de får synliggjort seg selv. Noen fylker skiller seg ut. Nordland fylkeskommune har den største prosentvise økningen og utmerker seg ved å ha flest kvinner i søkertallene, med 21 gutter og 11 jenter som søker VG2 Rør. Også i Viken og Oslo har tallene steget og jenteandelen økt betraktelig. Kilde. Rørentreprenørene Norge