For å øke sikkerheten på byggeplassene er seriøsitet i alle ledd avgjørende. NCC Construction er en ansvarlig leverandør og arbeidsgiver. Selskapet krever at også underentreprenører og leverandører er ansvarlige og arbeider etter de rutiner og retningslinjer som er gjeldene for NCC.

- For å sikre at vi tiltrekker oss seriøse og solide samarbeidspartnerne setter vi ekstra fokus på noen av våre kontraktbetingelser, og to sterke oppfordringer, til våre underentreprenører og leverandører, sier Tjomsland.

Fokusområdene for økt seriøsitet er oppsummert i en 8-punkts liste; (NCC Constructions seriøsitetsliste):

Kun ett ledd under vår kontraktspartner (UE) tillates.
- Alle underentreprenører skal være medlem i Startbank. Leverandører oppfordres til å melde seg inn.
- Kun Arbeidstilsynets HMS-kort er gyldig som ID-kort
- All mannskapsregistrering på byggeplasser skjer gjennom Infobric.
- Samtlige som skal inn på våre byggeplasser må gjennomføre NCCs online HMS-kurs, «hel inn – hel ut».
- Alle lovpålagte sikkerhetsblader for produkter våre leverandører og underentreprenører benytter i sitt kontraktarbeid skal legges inn i prosjektets    stoffkartotek hos ProductXchange før arbeidet igangsettes på byggeplass.
- Det oppfordres til bruk av elektronisk fakturering.
- Det oppfordres til at samarbeidspartnere jevnlig oppdaterer sin oversikt over produkter og kontaktpersoner i NCCs leverandørportal.
- NCC Constructions kontraktbetingelser og retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet er integrert i selskapets kvalitetssystem (KS), som ble ISO-sertifisert  av DNV i mars i år, etter kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001.