De som var til stede og fikk mesterbrevet var:
Ørjan Kampenhaug - Bærum Rørleggerbedrift AS, Dag Franks Bjørndahl - Sporveien AS
Torstein Hofvind Solhaug - Armaturjonsson AS, Kristoffer Drange - Kolsås Rør AS, Eivind Alexander Hammer -   Assemblin Service Ski AS, Martin Hauger Opheim -    Sprinklerprosjekt AS, Stian Flikka -Martinsen & Brodahl AS, Victor Alexander Brudevoll -  GK Inneklima AS,Sigmar Helgi Gunnarsson - Din rørlegger.no AS, Petter Kroken -        Assemblin AS, Dag Bjørndal - Rørfix AS, Jan Gundersen - Bærum Rørleggerbedrift AS, Espen Andre Rødnes - Rørpartner Varme & Sanitær AS, Kristoffer Mindrebøe - Sweco Norge AS, avd. Ski.

Oldermann i Oslo Rørleggerlaug, Mari-Ann Amundsen, som også ønsket velkommen til den høytidelige seremonien gratulerte også de nye mesterne med mesterbrevet, og påpekte at det er flott at de ønsker å videreutdanne seg i faget.
– Vi i Oslo Rørleggerlaug ønsker ikke at mesterbrevutdelingen kun skal være en parentes blant svennebrev og fagbrev i Oslo rådhus. Derfor har vi vår egen tradisjon hvor den nyutdannede rørleggermesteren står i sentrum her i Håndverksmesterens egen storstue.

Amundsen fremhevet også at de nye mesterne kan være skikkelig stolte av det betydelige arbeidet de har lagt ned for å komme dit de er i dag. Men selv om dere i dag får det synlige bevis som utøvende mestere, er det jo slik at man aldri blir helt utlært. Det vil alltid være ny kunnskap tilgjengelig.
– Å være en god leder kan godt være noe som ligger naturlig for hver enkelt, men det er også noe man tilegner seg ved hjelp av den utdannelsen dere har gjennomgått. Men det er en ting en god leder ikke kan tilegne seg ved hjelp av utdannelsen sin nemlig erfaring. Det er faktisk er flere måter å tilegne seg erfaring på. Vi her i Oslo Rørleggerlaug har et aktivt og bra laug hvor det er mulig å hente kunnskap og erfaringer.

Daglig leder i Mesterbrevnemda, Heidi Tveide sa i sin tale til de nybakte mesterne at samfunnet og bransjen trenger deres kunnskap, klokskap og ferdigheter.
– Dere har nå en høyere utdanning, som dere må være stolte av. Mesterbrevet utdanningen går både i bredden og dybden. Fagkunnskap gir trygghet, og med mesterbrevet er det viktig at dere fronter mestertittelen på en riktig og god måte. Det er dere som utøver og former rørleggerfaget. Det er dere som må gi innspill til hvordan vi kan utvikle faget videre. En annen viktig sak er å gjøre mesterbrevet mer kjent, noe som kan være en stor utfordring. Der ligger det et ansvar som vi må samarbeide om, sa Tveide.

Saken fortsetter under bildet:

Daglig leder i Mesterbrevnemda, Heidi Tveide, og daglig leder i Rørentreprenørene Norge,avd. Oslo og omegn,Jens Løvås, under utdelingen av Mesterbrevene sist torsdag.

Daglig leder Jens Løvås i Rørentreprenørene Norge – Oslo & Omegn påpekte ovenfor VVSforum at han synes det er svært hyggelig at så mange i Oslo med omegn,  har tatt videreutdannelse i faget. Det er viktig å ha høy kompetanse i bedriftene for å sikre sunn drift.

Utdeling av mesterbrev arrangeres en gang i året, hvor de som har tatt mesterbrev i løpet av det siste år blir invitert.